Sculptur: Karon Nilzén, The Eye of the Mole and the Perpetual Motion IV skulptur

The Eye of the Mole and the Perpetual Motion IV
skulptur
Verket består av material som på olika sätt relaterar till människokroppen eller till en stardardisering av den. Objekten och materialen är frånkopplade sina menade användningsområden och sammanfogas till en annan kropp, avvisande funktion och förståelse.

Karon Nilzén (f. 1994) tog sin examen från Kungl. Konsthögskolan i Stockholm våren 2022
och är numera bosatt i Köpenhamn. I sin skulpturcentrerade praktik arbetar Karon utifrån
kroppen som en ibland funktionell, ibland dysfunktionell, del av medvetandet. Kroppen
förlängs och går igen genom de funna och använda materialen. Objekten och materialen blir
frånkopplade sina menade användningsområden och sammanfogas till organismer,
avvisande funktion och förståelse.